Tips til sikkerhedskopiering

Hvordan overfører man data fra en SSD til en anden? Klon og gendan!