Tip Til Sikkerhedskopiering

Sådan løses MACHINE CHECK UNDTAGELSESfejl i Windows 10 [MiniTool-tip]