Tip Til Sikkerhedskopiering

Løst: SMART-status Dårlig fejl | Dårlig sikkerhedskopiering og udskift fejlrettelse [MiniTool-tip]